USD 8.69
2010,他是鄰家男孩鋼琴手;
2011,他是鬼馬的音樂玩童;
2030,他是夢想的生存者。
凌加峻/做自己的英雄,音樂當拳頭,不向現實低頭。
 
 
曲序:
1.           SUPERMAN
2.           只有你
3.           習慣沉默
4.           一切正常
5.           世界最完美遙控
6.           你想得太美
7.           無所謂
8.           我要去旅行
 
 
 
牌九袖箭